En kommunikationsstrategi sætter retningen på din kommunikation.
Kommunikationsstrategien bør tage afsæt i din virksomheds forretningsstrategi, mission/vision og værdier.
Kommunikationsstrategien opstiller en række mål, som din kommunikation skal opfylde.

Fx ”kommunikationen skal understøtte vores mål om at endnu flere skal benytte vores webbutik” eller ”kommunikationen skal få vores interessenter til at tænke bæredygtighed, når de høre vores navn”. 

Kommunikationsstrategien kan indeholde:

  • Overordnede kommunikationsmål
  • Virksomhedens kernefortællinger og hovedtemaer (fx med afsat i virksomhedens kerneværdier)
  • Hvilke medier virksomheden satser på (fx at ledelsen primært kommunikere internt gennem nyhedsbrevet eller intranettet)
  • Målekriterier eller KPI (Key Performance Indicators) m.m.

Læg en plan

Kommunikationsstrategien hænger godt sammen med Kommunikationsplanen, som er mere konkret og dynamisk.
Kommunikationsplanen hjælper dig med at skabe overblik og sikrer den røde tråd i din kommunikation og markedsføring.
Kommunikationsplanen er mere dynamisk og kan fx revideres hvert år eller man kan vælge at lave en plan for et enkelt produkt, et enkelt projekt eller et enkelt mål fra kommunikationsstrategien.

En kommunikationsplan bør beskrive følgende:

Baggrunden for planen
Hvorfor laver vi denne plan?

Overordnede budskaber
Budskaberne er en hjælp til, når der skal produceres andet materiale som fx pressemeddelelser, content til SoMe, markedsfæringsmaterialer osv.
Her kan man highlighte særlige ord, slogans, faglig viden, holdninger m.m.
Fx produktet er nemt og intuitivt.
Det tager kun 5 minutter!

Mål for kommunikationen
Vi skal have 10% flere ordre om dagen.
Vi skal have de unge til at gå i biografen (adfærdsændring)
Vores produkt skal være kendt af mindst 25% af de 10-20-årige om et år.

Interessenter
Hvem kan have en interesse i dette? Hvem er vores venner og fjender? Hvem er de og hvordan skal de prioriteres (primære, sekundære)? Hvad er deres interesse i den pågældende sag?

Målgrupper
Beskriv de enkelte målgrupper. Hvad og hvordan skal vi kommunikere til dem? Skal budskaberne differentieres mellem de forskellige målgrupper?

Medier
Hvilke kanaler skal vi bruge til at nå de forskellige målgrupper?
SoMe-kanaler, website, events, møder, trykte medier, ambassadører (fx Youtuber), medarbejdere osv.

Tidsplan
Kampagnens tidsforbrug.
Projektets ressourceforbrug osv.

Budget
Hvad koster det på kr., øre og mandetimer?

Succeskriterier
Succeskriterierne skal tage afsæt i målene og de skal være mål- og evaluerbare.
Fx medieomtaler, øget salg, er kendskabsgraden til produktet øget osv.

Inspiration

  • Hellle Kryger Aggerholm et al. ”Intern kommunikation under forandring”, Samfundslitteratur.
  • Preben Sebstrup et al. "Tilrettelæggelse af information", Hans Reitzels Forlag.
  • Jens Otto Kjær Hansen et al. "Strategisk kommunikation for praktikere", Forlaget Ajour.
Sidste Indlæg
Emner
Ingen emner.